దాపరికాలొద్దు!

© నమస్తే తెలంగాణ ద్వారా అందించబడింది దాపరికాలొద్దు! దాంపత్యం సజావుగా సాగాలంటే ఒకరి మీద ఒకరికి ప్రేమ ఒక్కటే  సరిపోదు. నమ్మకం ఉండాలి. అంతకు మించిన...