ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్‌లో వీటి వాసన పీలిస్తే పుట్టబోయే బిడ్డకి డేంజరట..

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది తల్లీ, బిడ్డా క్షేమంగా ఉండడానికి కెఫీన్, ఆల్కహాల్, సీ ఫుడ్ వంటివి ఈ టైమ్ లో ఎవాయిడ్ చేయడం అవసరం. అయితే, ఇవే కాక గర్...